Vildsvin

vildsvin_stor

Vildsvinsgruppen

Älgskötselområdet har en arbetsgrupp som verkar för en förnuftig förvaltning av vildsvinsstammen.

Vildsvinsgruppen samverkar nära med LRF:s styrelse. Sammankallande i Vildsvinsgruppen är Peter Ustrup

 

Rapportera fällda vildsvin

Rapporteringen av skjutna vildsvin är till stor nytta för vildsvinsgruppen, markägare och jägare.
Jägare inom Ryssby-Åby Älgskötselområde uppmanas att anmäla skjutna vildsvin via Vilth

Följande uppgifter om fällt vildsvin ska rapporteras:

– Datum,
– Kön,
– Slaktvikt,
– På vilken mark djuret fällts,
– Djurets ålder, (bestämd genom tandsnitt), har djuret fällts vid åtel-, hund-, eller skyddsjakt?

  Statistik

Avskjutning 1/4 2017 – 31/3 2018

Avskjutning 1/4 2016 – 31/3 2017

Avskjutning 1/4 2015 – 31/3 2016

Avskjutning 1/4 2014 – 31/3 2015

Avskjutning 1/4 2013 – 31/3 2014

Avskjutning 1/4 2012 – 31/3 2013

Avskjutning 1/4 2011 – 31/3 2012

Avskjutning 1/4 2010 – 31/3 2011

Avskjutning 1/4 2009 – 31/3 2010

Avskjutning 1/4 2008 – 31/3 2009

Avskjutning 1/4 2007 – 31/3 2008

                Statistiken delas i följande geografiska områden:
1. Öster om E22 (gäller både Ryssby och Åby socken).
2. Väster om 125:an.
3. Övriga Åby socken.
4. Ryssby socken väster om Bölevägen.
5. Övriga Ryssby socken.
6. Övriga Bäckebo socken.
7. Ålems socken

Vildsvinsgruppens rekommendationer för vildsvinsförvaltning

Vildsvinsgruppen beslöt tillsammans med styrelserna för LRF och Älgskötselområdet i juli 2010, att rekommendera jaktlagen inom Älgskötselområdet att förvalta vildsvinsstammen på ett gemensamt sätt, vad gäller utfordring, avskjutning, jakttider och etik.

Utfordring

·         Använd endast naturliga fodermedel, ex. vis:

Ø  Spannmål

Ø  Rotfrukter

·         Utfordra med rimliga mängder

 

Avskjutning

Ø  Årsgris  80%

Ø  Fjoling   20%

Ø  Kapital galt

All avskjutning skall baseras på stammens storlek och markens produktionsförmåga

 

Etik

Ø  Skjut aldrig på en oidentifierad gris

Ø  Eftersökshund skall vara ordnad före jaktens början

Ø  Skytten skall vara beredd att följa med på eventuellt eftersök

Ø  Använd inte överskarpa eller för många hundar

Ø  Ta vara på köttet. (Gäller dock inte djur med galtsmak

Ø  Lämna aldrig räntor eller slakt avfall i skogen – Trikinfaran!

 

Jakttider

Jakt med hund:       Enligt jaktlagstiftningen

Smyg och vakjakt:  16 augusti – 31 mars

Skyddsjakt i gröda: 1 april – 15 augusti

Observera att under perioden 16 februari t o m 15 april är endast årsunge lovlig enligt Bilaga 1 till Jaktförordningen. Sugga som åtföljs av smågris är förbjuden hela året.

Att Vildsvinsgruppen i samråd med styrelserna beslutat rekommendera att jakten upphör den 31 mars är knutet till vildsvinens bök i jordbruksmark. I månadsskiftet mars/april påbörjas ofta vårbruket och vildsvinen kan då orsaka skada på nysådda fält. Likaså kan vallar drabbas av skador vid den här tiden. I mitten av augusti har spannmålen i allmänhet passerat mjölkmognadsstadiet, vilken är den mest skadedrabbade perioden.

Styrelsen rekommendation är att under perioden 1 april – 15 augusti ska vildsvinen endast jagas i form av skyddsjakt i gröda för att minimera skadorna i jordbruket genom att vildsvinen skräms in i den fredade skogen med hjälp av skyddsjakt på årsungar.