Styrelsen

OrdförandeOrdförande Agne Persson Tombo 215 395 98 Läckeby 0480-630 36 070-754 25 03 Kontaktperson Ansökningar nya medlemmar och förändringar av jaktlag

Agne Persson
Tombo 215
395 98 Läckeby

070-754 25 03
Kontaktperson
Ansökningar nya medlemmar och förändringar av jaktlag

Vice ordförande

Vice ordförande Folke Fagerlund Böle 134 395 95 Rockneby 0480-640 10 0702-60 48 83 Kontaktperson Älgförvaltningsgruppen Besiktning av betesskadorFolke Fagerlund
Böle 134
395 95 Rockneby

0702-60 48 83
Kontaktperson
Älgförvaltningsgruppen
Besiktning av betesskador
Vildsvin

Kassör

Ronny Karlsson
Vångerslät 372Ronny Karlsson
395 98 LÄCKEBY
0480-604 13
070-645 65 50
Kontaktperson
Mottagning älgkäkar
Fällavgifter

Sekreterare

Jörgen Wimmer
File:default Profile Picture (Male) On Facebook - Wikimedia within Facebook Default Profile Photo - Resume ExamplesStora Slät 322
395 98 Läckeby

0703-80 73 35

Kontaktperson

Övriga ledamöter:

Niklas Rastad

Niklas Rastad
Geltorps Gård 100
395 95 Rockneby

0708-59 75 50

Kontaktperson
Över- och felskjutningar
Samordning av eftersöksekipage
samt utbildning av dessa

Stefan Knutsson
stefan knutsson litenSommarlovsvägen 19
93 63 Kalmar

0733-70 80 59

Kontaktperson
Viltrapport.se
Över- och felskjutningar

Christer Foghagen
Alsteråvägen 24
38440 ÅLEM

073-532 27 47

Kontaktperson
Åldersbestämning gm tandsnitt

Thomas SampsonThomas Sampson
Lindsdalsvägen 12
393 63 Kalmar

070-665 07 37

Kontaktperson
Ansvarig för utskick
Över- och felskjutningar
Viltrapport.se
Hemsida

Jimmy Hernefeldt
Bölemåla 168
380 44 Alsterbro

070-565 04 31

Kontaktperson
Viltdata.se
Älgobs
Avskjutningsrapportering ”Allt vilt”

Ola Nilsson 
Vikingavägen 15
39247 KALMAR

072-525 11 40

Kontaktperson
Utbildningsansvarig