Styrelsen

OrdförandeOrdförande Agne Persson Tombo 215 395 98 Läckeby 0480-630 36 070-754 25 03 Kontaktperson Ansökningar nya medlemmar och förändringar av jaktlag

Agne Persson
Tombo 215
395 98 Läckeby
0480-630 36
070-754 25 03
Kontaktperson
Ansökningar nya medlemmar och förändringar av jaktlag

Vice ordförande

Vice ordförande Folke Fagerlund Böle 134 395 95 Rockneby 0480-640 10 0702-60 48 83 Kontaktperson Älgförvaltningsgruppen Besiktning av betesskadorFolke Fagerlund
Böle 134
395 95 Rockneby
0480-640 10
0702-60 48 83
Kontaktperson
Älgförvaltningsgruppen
Besiktning av betesskador
Vildsvin

Kassör

Ronny Karlsson
Vångerslät 372Ronny Karlsson
395 98 LÄCKEBY
0480-604 13
070-645 65 50
Kontaktperson
Mottagning älgkäkar
Vägning av små kalvar
Fällavgifter

 

Sekreterare

Lillemor Setting

Lillemor SettingBoda 204
395 94 Rockneby
070-580 48 89

Kontaktperson
Webansvarig
Rapportering av fällda vildsvin

 

Övriga ledamöter:

 

Niklas Rastad

Niklas Rastad

Geltorps Gård 100
395 95 Rockneby

0708-59 75 50

Kontaktperson
Över- och felskjutningar
Samordning av eftersöksekipage
samt utbildning av dessa

 

Stefan Knutsson

stefan knutsson litenSommarlovsvägen 19
393 63 Kalmar

0733-70 80 59

Kontaktperson
Vilth.se

 

Torbjörn MånssonTorbjörn Månsson

Ormgatan 5
395 93 Rockneby

070-527 18 05

Kontaktperson
Åldersbestämning gm tandsnitt

 

Thomas SampsonThomas Sampson
Lindsdalsvägen 12
393 63 Kalmar

070-665 07 37

Kontaktperson
Ansvarig för utskick
Över- och felskjutningar
Vilth.se

 

Jan Åkesson
Tolvmannagatan 5a Jan Åkesson
392 35 Kalmar

070-378 37 91

Kontaktperson
Viltdata.se

 

Sara Ehne

070 – 668 48 91

Kontaktperson
Utbildningsansvarig
Avskjutningsrapporter “Allt vilt”