Rapportera Vilt

8964d8_0a98714085864f618a569fa973950d31Kom ihåg att rapportera fällda älgar till:

Vilth.se

Inlogg får du av din jaktledare!

Vildsvin rapporteras till:

Rapportera fällda Vildsvin i första hand via respektive jaktlag till Vilth.se

I undantagsfall till Lillemor Setting, (kontaktuppgifter se fliken styrelsen). Rapportera kön, slaktvikt, byn/orten där djuret fällts, samt typ av jakt, hund- åtel- eller skyddsjakt.