Om oss

Ryssby Älgskötselområde bildades formellt den 10 september 2002 vid älgmötet i Helgesbo.

Nitton jaktlag beslöt att gå samman i ett skötselområde för att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans, genom en beskattning av älgstammen enligt den upprättade älgskötselplanen.

Inför älgmötet 2003 hade verksamhetsområdet utökats till att även omfatta Åby församling. Därför beslöt älgmötet 2003 att ändra namnet på området till Ryssby-Åby Älgskötselområde. Totalt omfattade området vid tiden för älgmötet 2004 25144 ha jaktmark fördelat på 52 jaktlag.

Ryssby-Åby Älgskötselområde verkar inom Ryssby och Åby församlingar i norra delen av Kalmar kommun. Dessutom ingår en del areal i Bäckebo församling i Nybro kommun, samt Ålems församling i Mönsterås kommun.

Idag snart 20 år senare består Ryssby Åby Älgskötselområde av 52 jaktlag och ca. 27500 ha. Dock med en något ändrad geografisk fördelning.

Älgmöte, som är skötselområdets högsta beslutande organ hålls årligen i augusti månad.

Älgskötselområdet leds mellan älgmötena av en styrelse.

Reglerna för älgskötselområdet återfinns i Bestämmelser för Ryssby-Åby Älgskötselområde

Nya jaktlag som vill ansöka om medlemskap ska skicka in avtalet och ansökan till Agne Person senast 10 januari det år man vill gå med i älgskötselområdet. För kontaktuppgifter se fliken Styrelsen.

ANSÖKAN FÖR ANSLUTNING TILL RYSSBY

AVTAL OM SAMGÅENDE I ÄLGSKÖTSELOMRÅDE