Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar
via respektive jaktlag till, Viltrapport.se
Här hittar ni årets dokument inför älgjakten 2020-21
Vildsvin: Rapportera
fällda Vildsvin i första
hand via respektive
jaktlag till Viltrapport.se
 • 12 September: Nu skall samtliga dokument inför Älgjakten 2020 vara skickade till jaktledarna. Samtliga dokument finns även i Viltrapport under fliken Dokument och på hemsidan.
 • 26 Mars: OBS!! Mötet inställt!! På grund av rådande omständigheter är mötet inställt. Info skall gått ut till samtliga via Viltrapport. Ryssby-Åby älgskötselområde kommer att hålla samrådsmöte torsdag 26 mars kl.19.00 i Förlösa Folkets hus.
 • Föredragningslista-samråd Ryssby-Åby älgskötselområde.
  1. Mötets öppnande
  2. Notering av kallade och närvarande
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Redovisning av älgobs, avskjutning samt övrig dödlighet
  6. Rapporterade viltolyckor
  7. Bedömning av den nuvarande älgstammen
  8. Skador på gröda
  9. Skada på skog
  10. Förebyggande åtgärder – foderproduktion, viltvård mm.
  11. Målsättning för älgstammens utveckling
  12. Övriga frågor (älg)
  13. Vildsvin, Kronvilt mm.
  14. Avslutning

  Informera markägare och jägare som inte är anslutna till viltrapport. Vi hoppas att det ska gå att genomföra ett möte i dessa coronatider då synpunkterna på mötet ligger till grund för kommande års avskjutningsnivå tillsammans med tillgänglig statistik.

  Agne Persson Ryssby-Åby

 • 3 September: Nu skall samtliga dokument inför Älgjakten 2019 vara skickade till jaktledarna. Samtliga dokument finns även i Viltrapport under fliken Dokument och på hemsidan.
 • 30 September: Här hittar du manualer för Viltrapport och kopplingen mot WeHunt. Finns här på hemsidan och under fliken Dokument i Viltrapport. Årets tilldelning kommer att vara synlig i Viltrapport och Wehunt från och med 1/10.