Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar
via respektive jaktlag till, Viltrapport.se
Här hittar ni årets dokument inför älgjakten 2020-21
Vildsvin: Rapportera
fällda Vildsvin i första
hand via respektive
jaktlag till Viltrapport.se
 • Inbjudan till samrådsmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde.

  Den 24 mars kl.19.00 kommer vi att genomföra ett digitalt samrådsmöte via Zoom efter som att det inte går att genomföra ett fysiskt möte.

  Informera de jägare och markägare som inte är anslutna till viltrapport och dela anslutningslänken till dem. Anslut till mötet via länk i utskick.

  Föredragningslista-samråd Ryssby-Åby älgskötselområde 24 mars 2021

  1. Mötets öppnande
  2. Notering av kallade och närvarande
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Redovisning av älgobs, avskjutning samt övrig dödlighet
  6. Rapporterade viltolyckor
  7. Bedömning av den nuvarande älgstammen
  8. Skador på gröda
  9. Skada på skog
  10. Förebyggande åtgärder- foderproduktion, viltvård mm.
  • Målsättning för älgstammens utveckling
  • Övriga frågor (älg)
  • Vildsvin, Kronvilt mm.
  • Avslutning

  Styrelsen genom Agne Persson

 • Gemensamma jaktdagar på vildsvin 21 november och 19 december 2020 samt 16 januari 2021.Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby informerade den 14 juli i år jaktlagen i skötselområdet att vi den här säsongen återupptar den samordnade hundjakten efter vildsvin vid tre tillfällen för intresserade jaktlag. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker (eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det). Men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag.

  Inrapporteringen av skjutna vildsvin hittills den här jaktsäsongen jämfört med samma tid förra året visar på en betydligt (40 %) lägre avskjutning den här säsongen! En vädjan till jaktlagen är att fortlöpande rapportera skjutet vilt i Viltrapport.se så att sådana här kraftiga svängningar inte beror på att några jaktlag släpar med rapporteringen. // Vildsvinsgruppen.

 • 11 November: Nu är jakttiden för garantiälgarna slut. Lördagen 14/11 släpps återstående 1st hondjur till avlysningsjakt till samtliga jaktlag över 300ha. Se mer info från Viltrapport och utskick via Viltrapport.
 • 12 September: Nu skall samtliga dokument inför Älgjakten 2020 vara skickade till jaktledarna. Samtliga dokument finns även i Viltrapport under fliken Dokument och på hemsidan.
 • 26 Mars: OBS!! Mötet inställt!! På grund av rådande omständigheter är mötet inställt. Info skall gått ut till samtliga via Viltrapport. Ryssby-Åby älgskötselområde kommer att hålla samrådsmöte torsdag 26 mars kl.19.00 i Förlösa Folkets hus.
 • Föredragningslista-samråd Ryssby-Åby älgskötselområde.
  1. Mötets öppnande
  2. Notering av kallade och närvarande
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Redovisning av älgobs, avskjutning samt övrig dödlighet
  6. Rapporterade viltolyckor
  7. Bedömning av den nuvarande älgstammen
  8. Skador på gröda
  9. Skada på skog
  10. Förebyggande åtgärder – foderproduktion, viltvård mm.
  11. Målsättning för älgstammens utveckling
  12. Övriga frågor (älg)
  13. Vildsvin, Kronvilt mm.
  14. Avslutning

  Informera markägare och jägare som inte är anslutna till viltrapport. Vi hoppas att det ska gå att genomföra ett möte i dessa coronatider då synpunkterna på mötet ligger till grund för kommande års avskjutningsnivå tillsammans med tillgänglig statistik.

  Agne Persson Ryssby-Åby

 • 3 September: Nu skall samtliga dokument inför Älgjakten 2019 vara skickade till jaktledarna. Samtliga dokument finns även i Viltrapport under fliken Dokument och på hemsidan.
 • 30 September: Här hittar du manualer för Viltrapport och kopplingen mot WeHunt. Finns här på hemsidan och under fliken Dokument i Viltrapport. Årets tilldelning kommer att vara synlig i Viltrapport och Wehunt från och med 1/10.