Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar via respektive jaktlag till, Vilth.se

Glöm ej att rapportera “jaktlyckan” i Vilth. lägg även in slaktvikter och geotagga för chansen att vinna en Weekend!

Vildsvin: Rapportera fällda Vildsvin i första hand via respektive jaktlag till Vilth.se

I undantagsfall till Lillemor Setting, (kontaktuppgifter se fliken styrelsen). Rapportera kön, slaktvikt, byn/orten där djuret fällts, samt typ av jakt, hund- åtel- eller skyddsjakt.

  • Gemensamma Vildsvinsjaktdagar 10 november, 8 december 2018 samt 12 januari 2019.

Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby föreslår jaktlagen att vi vid tre tillfällen den här säsongen samordnar hundjakten efter vildsvin. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker, eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det, men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag. Vildsvinsgruppen hoppas därför också att det de här dagarna ska vara okej att skjuta vildsvin för andra hundar än från det egna jaktlaget även om det inte finns särskilda överenskommelser om detta. (Av säkerhetsskäl vid ståndskall bör man dock alltid komma överens mellan berörd hundförare och jaktledaren på marken om vem som ska göra ansmygningen.)

De tillfällen som gruppen föreslår som gemensamma vildsvinsjaktdagar är andra lördagen i november, december och januari, dvs 10 november, 8 december samt 12 januari.

Vildsvinsgruppen vill till sist uppmana jaktlagen att rapportera alla skjutna vildsvin via Vilth och också markera på kartan (geotagga) var de är skjutna.

  • 13 Mars: Kallelse till förberedande älgmöte samt inbjudan till samrådsmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde. Tisdag 13 mars i Förlösa Folketshus kl.19.00. Först kommer vi att ha samrådsmöte där vi går igenom årets jakt samt diskuterar framtiden, där efter kommer vi att genomföra det förberedande älgmötet. Mer info har skickats via Vilth.
  • 11 December: Rapportera skjutna vildsvin i Vilth och vinn en weekend på Ronneby Brunn.

Ryssby-Åby Älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning lottar tillsammans ut ett presentkort på 5000 Kr (Ronneby Brunn) bland de jaktlag som rapporterar ett eller flera skjutna vildsvin i Vilth och märker ut dem på kartan med så kallad geotaggning. Varje rapporterat och geotaggat vildsvin under perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 blir en lott. Ju fler vildsvin jaktlaget skjuter, och som rapporteras, desto mer ökar alltså vinstchanserna för jaktlaget. Hur geotaggning går till finner ni under ”Dokument” i Vilth (även tidigare rapporterat vilt går lätt att geotagga).

Det är också önskvärt att slaktvikten rapporteras i Vilth. Geotaggning och rapportering av slaktvikt går inte att göra i appen utan ni måste vara inloggade på Vilth med t ex dator eller smartphone.

Vinnaren dras under juli månad 2018 med hjälp av en slumptalsgenerator i Excel. Det blir ett specifikt vildsvin som blir vinstlotten.

Vi som arrangörer överlåter därefter åt jaktlaget att bestämma vem/vilka som ska få presentkortet i jaktlaget. Det kan t ex vara rapportören, jägaren som sköt det vinnande vildsvinet, den jägare som skjutit flest vildsvin i jaktlaget under perioden eller någon annan välförtjänt person i jaktlaget.

Ryssby-Åby Älgskötselområde / Ryssby-Åby LRF-avdelning.

  • 4 December: Ett antal stölder/inbrott inom skötselområdet har kommit till styrelsens kännedom. Håll ett extra öga på era jaktstugor, åtelkojor, fritidshus, ekonomibyggnader mm. Vid upptäckta stölder/inbrott skall alltid en Polisanmälan göras via 11414, detta för att kunna binda eventuella misstänkta till flera brott.
  • Fall av hudsår på älgar. Ett antal observationer av älgar med hudsår har rapporterats inom skötselområdet. Vid observationer av älgar med hudsår (gärna med bilder) kontakta styrelsen (för ev. vidarebefordran till SVA). Mer info från SVA om hudsår finns här.

Även upphittade döda älgar skall rapporteras till styrelsen (och bör även dokumenteras med t.ex. mobilkamera för ev. dödsorsak).


Avskjutning Vildsvin 1/4 2017 – 31/3 2018