Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar via respektive jaktlag till, Vilth.se

Glöm ej att rapportera “jaktlyckan” i Vilth. lägg även in slaktvikter och geotagga för chansen att vinna en Weekend!

Vildsvin: Rapportera fällda Vildsvin i första hand via respektive jaktlag till Vilth.se

I undantagsfall till Lillemor Setting, (kontaktuppgifter se fliken styrelsen). Rapportera kön, slaktvikt, byn/orten där djuret fällts, samt typ av jakt, hund- åtel- eller skyddsjakt.

 • Gemensamma Vildsvinsjaktdagar 10 november, 8 december 2018 samt 12 januari 2019.

Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby föreslår jaktlagen att vi vid tre tillfällen den här säsongen samordnar hundjakten efter vildsvin. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker, eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det, men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag. Vildsvinsgruppen hoppas därför också att det de här dagarna ska vara okej att skjuta vildsvin för andra hundar än från det egna jaktlaget även om det inte finns särskilda överenskommelser om detta. (Av säkerhetsskäl vid ståndskall bör man dock alltid komma överens mellan berörd hundförare och jaktledaren på marken om vem som ska göra ansmygningen.)

De tillfällen som gruppen föreslår som gemensamma vildsvinsjaktdagar är andra lördagen i november, december och januari, dvs 10 november, 8 december samt 12 januari.

Vildsvinsgruppen vill till sist uppmana jaktlagen att rapportera alla skjutna vildsvin via Vilth och också markera på kartan (geotagga) var de är skjutna.

 • 13 Mars: Kallelse till förberedande älgmöte samt inbjudan till samrådsmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde. Tisdag 13 mars i Förlösa Folketshus kl.19.00. Först kommer vi att ha samrådsmöte där vi går igenom årets jakt samt diskuterar framtiden, där efter kommer vi att genomföra det förberedande älgmötet. Mer info har skickats via Vilth.
 • 13 Januari: Årets andra gemensamma dag för Vildsvinsjakt.
 • 11 December: Rapportera skjutna vildsvin i Vilth och vinn en weekend på Ronneby Brunn.

Ryssby-Åby Älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning lottar tillsammans ut ett presentkort på 5000 Kr (Ronneby Brunn) bland de jaktlag som rapporterar ett eller flera skjutna vildsvin i Vilth och märker ut dem på kartan med så kallad geotaggning. Varje rapporterat och geotaggat vildsvin under perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 blir en lott. Ju fler vildsvin jaktlaget skjuter, och som rapporteras, desto mer ökar alltså vinstchanserna för jaktlaget. Hur geotaggning går till finner ni under ”Dokument” i Vilth (även tidigare rapporterat vilt går lätt att geotagga).

Det är också önskvärt att slaktvikten rapporteras i Vilth. Geotaggning och rapportering av slaktvikt går inte att göra i appen utan ni måste vara inloggade på Vilth med t ex dator eller smartphone.

Vinnaren dras under juli månad 2018 med hjälp av en slumptalsgenerator i Excel. Det blir ett specifikt vildsvin som blir vinstlotten.

Vi som arrangörer överlåter därefter åt jaktlaget att bestämma vem/vilka som ska få presentkortet i jaktlaget. Det kan t ex vara rapportören, jägaren som sköt det vinnande vildsvinet, den jägare som skjutit flest vildsvin i jaktlaget under perioden eller någon annan välförtjänt person i jaktlaget.

Ryssby-Åby Älgskötselområde / Ryssby-Åby LRF-avdelning.

 • 9 December: Årets första gemensamma Vildsvinsjakt.
 • 8 December: Nu har halva jakttiden på älg gått. Vi kan med älgobsen konstatera att tillgången på kalv är relativt god men att avskjutningen har gått lite trögare än förväntat. Därför vill styrelsen uppmana till jakt på kalv för de jaktlag som har tilldelning kvar (de flesta) så att vi om möjligt kan nå det planerade avskjutningsmålet. Stor andel kalv kvar på senvintern leder till ökade skogsskador.
 • 4 December: Ett antal stölder/inbrott inom skötselområdet har kommit till styrelsens kännedom. Håll ett extra öga på era jaktstugor, åtelkojor, fritidshus, ekonomibyggnader mm. Vid upptäckta stölder/inbrott skall alltid en Polisanmälan göras via 11414, detta för att kunna binda eventuella misstänkta till flera brott.
 • 22 November: Södra och LRF bjuder in till en spännande kväll om Vilt och Foder i balans
  Plats: Kristallen Nybro
  Datum: 22/11
  Tid:17.30
  Deltar gör:
  Annika Fellton, forskare vid SLU
  Mats Blomberg, Södra
  Jan Torstensson, Skogsstyrelsen
  Moderator för kvällen är Ingemar Torstensson
  Södra bjuder på kaffe, ingen anmälan krävs
  Varmt välkomna!
 • 31 Oktober: Samtliga vuxna älgar fällda! För återstående kalvar se Vilth. Glöm ej att rapportera: slaktvikterna till Vilth och Älgobsen till Viltdata alternativt till Jan Åkesson. För mer info se “JAKTLEDARENS ”KOM I HÅGLISTA 2017-18”
 • 29 Oktober: Nu har tre veckor gått och det återstår ett hondjur. Styrelsen har beslutat att förlänga hondjursjakten tills kvoten är fylld. Alla kalvar blir lovliga från och med måndag 30 oktober. OBS!! det återstående hondjuret skall vara ensamt, det går alltså inte att skjuta både kalv och ko. Sprid det här till era jaktkamrater som inte är “uppkopplade” mot Vilth. Hälsningar Styrelsen.
 • Fall av hudsår på älgar. Ett antal observationer av älgar med hudsår har rapporterats inom skötselområdet. Vid observationer av älgar med hudsår (gärna med bilder) kontakta styrelsen (för ev. vidarebefordran till SVA). Mer info från SVA om hudsår finns här.

Även upphittade döda älgar skall rapporteras till styrelsen (och bör även dokumenteras med t.ex. mobilkamera för ev. dödsorsak).

 • Gemensamma vildsvinsjaktdagar 9 december och 13 januari

Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby föreslår jaktlagen att vi vid två tillfällen den här säsongen samordnar hundjakten efter vildsvin. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker, eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det, men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag. Vildsvinsgruppen hoppas därför också att det de här dagarna ska vara okej att skjuta vildsvin för andra hundar än från det egna jaktlaget även om det inte finns särskilda överenskommelser om detta. (Av säkerhetsskäl vid ståndskall bör man dock alltid komma överens mellan berörd hundförare och jaktledaren på marken om vem som ska göra ansmygningen.)

De tillfällen som gruppen föreslår som gemensamma vildsvinsjaktdagar är andra lördagen i december, dvs 9 december, och andra lördagen i januari, dvs 13 januari.

Vildsvinsgruppen vill till sist uppmana jaktlagen att rapportera alla skjutna vildsvin via Vilth och också markera på kartan (geotagga) var de är skjutna. (För ytterligare hjälp med hur man gör, kontakta jaktledaren som har fått info.)

 • 29 Augusti: Ryssby Åby Älgskötselområdes Älgmöte hölls Tisdagen den 29 Augusti i Nickebo klubblokal Mer information om besluten och dokument hittar du “Här” på hemsidan.
 • 8 Augusti: Ryssby-Åby älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning anordnade ett möte om det aktuella vildsvinsläget i området med målsättningen att öka samverkan mellan alla parter i vildsvinsjakten/förvaltningen. Tid och plats: Tisdagen den 8 augusti kl 19.00 i Kåremo Bygdegård. Läs mer här

Avskjutning Vildsvin 1/4 2017 – 31/3 2018